Global Work

- ile spośród nadsyłanych CV nie jest czytanych?

globalwork.com.pl

Czytane CV

65%

19 aplikacji

*Z tego 52% przeczytano w całości.

(w przypadku 48% kandydatów czytano tylko CV
lub tylko list motywacyjny)

Nieczytane CV

35%

10 aplikacji


* Dane szacunkowe, w oparciu o aplikacje wysłane przez CV-raport w okresie od 2007-10-05 do 2016-05-01.

** Żadna z 25 osób, które aplikowały do "Global Work", nie zgłosiła błędnego działania CV-raportu w przypadku tej firmy.

Jak można sprawdzić, czy CV jest czytane?

Wyślij coś na próbę

Ocena rekrutacji w innych firmach

Bigram  Higiena System  Ruch  Inni pracodawcy
Zastrzeżenie prawne

Dane na dzień 2016-05-15, w oparciu o aplikacje, wysłane za pośrednictwem serwisu CV-raport
na adresy e-mail z domeny globalwork.com.pl od dnia 2007-10-05 do dnia 2016-05-01.
Ze względu na ograniczenia podane w regulaminie, mogą one być niedokładne.

* Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009, powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.