CV-raport - pomoc

 1. Jak sprawdzić format pliku (wersja Worda)?
 2. Zabezpieczenie pliku hasłem do odczytu i/lub modyfikacji
 3. Naprawianie uszkodzonego pliku
 4. Problem ze zdjęciem / skanem w pliku
 5. Wyłączanie makr

1. Jak sprawdzić format pliku (wersja Worda)?

Aby sprawdzić którą wersję programu Word posiadasz należy wejść w Plik –> Właściwości –> zakładka Ogólne.Aby serwis CV-raport mógł zadziałać poprawnie plik musi być utworzony w programie Microsoft Word 97-2003 lub Open Office.

2. Zabezpieczenie pliku hasłem do odczytu i/lub modyfikacji

Pliki nie mogą być zabezpieczone hasłami. Aby sprawdzić czy plik jest chroniony przed odczytem i/lub zmianami należy wybrać: Narzędzia – Opcje – zakładka Zabezpieczenia, usunąć ewentualne hasła i zaakceptować naciskając OK.
3. Naprawianie uszkodzonego pliku

Aby naprawić uszkodzony załącznik:

 1. Uruchom program Word.
 2. Wejdź w menu Plik – Otwórz
 3. Znajdź plik, który chcesz naprawić i kliknij na niego jednokrotnie
 4. W prawym dolnym rogu rozwiń menu Otwórz (kliknij mały trójkącik) i wybierz Otwórz i napraw.
 5. Kliknij OK, gdy program poprosi o zatwierdzenie napraw.
 6. Zapisz plik.


4. Problem ze zdjęciem / skanem w pliku

Jeśli umieściłeś w pliku np. skan referencji i zajmuje on całą stronę, należy go zmniejszyć. Upewnij się, że pierwsza linijka pliku jest pusta.
 1. Kliknij na obraz.
 2. Uchwyć kursorem myszy prawy dolny róg obrazka i trzymając lewy klawisz przesuń mysz w kierunku lewego górnego rogu.
 3. Wstaw wolną linijkę nad obrazem. W tym celu ustaw kursor na górze, tuż przed obrazem i jednokrotnie naciśnij ENTER.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pierwsza linijka jest wolna, dla pewności możesz spróbować umieścić próbny tekst nad wklejonym elementem – tak jak na przykładzie.

5. Wyłączanie makr

Plik wysyłany przez CV-raport nie może zawierać makr. Aby je wyłączyć musisz:
 1. Zapisać plik w formacie .rtf.

 2. Zapisać plik ponownie w formacie .doc.

 3. Pojawi się okienko z ostrzeżeniem o utraceniu makr. Kliknij "Tak"