Interauto

- ile spośród nadsyłanych CV nie jest czytanych?

interauto.krakow.pl

Czytane CV

81%

18 aplikacji

*Z tego 88% przeczytano w całości.

(w przypadku 12% kandydatów czytano tylko CV
lub tylko list motywacyjny)

Nieczytane CV

19%

4 aplikacje


* Dane szacunkowe, w oparciu o aplikacje wysłane przez CV-raport w okresie od 2008-08-11 do 2016-05-01.

** Żadna z 9 osób, które aplikowały do "Interauto", nie zgłosiła błędnego działania CV-raportu w przypadku tej firmy.

Jak można sprawdzić, czy CV jest czytane?

Wyślij coś na próbę

Ocena rekrutacji w innych firmach

Alinox  BP Global  DHL  Workservice  Inni pracodawcy
Zastrzeżenie prawne

Dane na dzień 2016-05-15, w oparciu o aplikacje, wysłane za pośrednictwem serwisu CV-raport
na adresy e-mail z domeny interauto.krakow.pl od dnia 2008-08-11 do dnia 2016-05-01.
Ze względu na ograniczenia podane w regulaminie, mogą one być niedokładne.

* Ze względu na awarię łącza internetowego w dniach 5-7 marca 2009, powyższe dane nie uwzględniają aplikacji wysłanych
w dniach od 18 lutego 2009 do 4 marca 2009.