Ochrona prywatności i danych osobowych

Informacje o poszukiwaniu pracy trzeba często zachować w najwyższej tajemnicy. Dlatego wszelkie przekazywane nam dane osobowe są ograniczone do niezbędnego minimum. Wymagany jest tylko e-mail.


Dopóki użytkownik nie aktywuje swojego adresu e-mail poprzez potwierdzenie odebrania wiadomości przesłanej na ten adres, nie może wysyłać wiadomości przez CV-raport. Dzięki temu nikt nie może podszyć się pod adres e-mail nie będący jego własnością.

Dla wygody naszych użytkowników przechowujemy również nazwę wyświetlaną. Jest ona prezentowana w polu "Nadawca" wysyłanych poprzez CV-raport wiadomości.

Dane użytkowników CV-raportu są całkowicie poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Dostęp do serwisu możliwy jest po podaniu indywidualnego hasła. Hasło jest przez nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Nie ma możliwości przypomnienia użytkownikowi hasła.

Na podany adres e-mail wysyłane są powiadomienia o pierwszym otwarciu każdego z wysłanych CV.

  • Na komputerze osoby, która otwiera CV, wysłane poprzez nasz serwis, nie są instalowane żadne dodatkowe programy.

  • CV-raport nie pobiera z komputera użytkownika otwierającego CV żadnych informacji.

  • Praca użytkowników, otwierających CV, nie jest w żaden sposób zakłócana.

  • CV-raport nie prowadzi bazy CV kandydatów do pracy

CV-raport przyjmuje, że dany dokument otworzyła osoba, do której został on wysłany. Założenie to może nie być spełnione, jeśli dokument zostanie przekazany komuś innemu.

Cookies

Używamy cookies w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.