Regulamin korzystania z usług świadczonych przez CV-raport

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym CV-raport (Serwis), którego wydawcą jest firma i2D, z siedzibą przy ul. Wołoskiej 58/62 w Warszawie, info@i2d.pl.
 2. CV-raport rejestruje datę i godzinę otwarcia dokumentów Microsoft Word (CV), które zostały wysłane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Aby otwarcie CV zostało zarejestrowane, muszą być spełnione następujące warunki:
  1. Komputer, na którym plik jest otwierany, musi posiadać dostęp do sieci internet.
  2. Zabezpieczenia komputera muszą umożliwiać obsługę podstawowych żądań protokołów internetowych (w szczególności http)
  3. W chwili otwierania dokumentu łącze internetowe od otwierającego do Serwisu musi działać poprawnie.
  4. Program, za pomocą którego dokument jest otwierany, musi być całkowicie kompatybilny z aplikacją Microsoft Word (wersje 97-2003).
  5. Serwis musi być w chwili otwarcia dostępny.
 4. Data i godzina otwarcia dokumentu rejestrowana jest z dokładnością do jednej minuty.
 5. Ze względu na ograniczenia technologiczne skuteczność działania usługi nie wynosi 100%. Jeśli usługa sygnalizuje, że dany załącznik został przeczytany, to tak musiało się stać. Serwis nie daje jednak gwarancji, że załaczniki nie są czytane w porach innych, niż sygnalizowane przez Serwis.
 6. CV-raport nie instaluje na komputerze użytkownika, który otwiera dokumenty wysłane poprzez Serwis żadnego oprogramowania.
 7. CV-raport nie pobiera z komputera użytkownika otwierającego dokumenty wysłane poprzez serwis żadnych informacji.
 8. Proces rejestracji otwarcia dokumentu, który przeprowadza CV-raport, nie zakłóca pracy użytkownika, który otwiera dokument.
 9. CV-raport nie może zagwarantować, że dokument został otwarty przez osobę, do której został wysłany (pierwotnego adresata). Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie, ale jeśli dokument zostanie przekazany przez tą osobę komuś innemu, CV-raport potraktuje to jako otwarcie przez pierwotnego adresata.
 10. Informacje o rejestrowanych w opisany wyżej sposób otwarciach dokumentów, stanowią Moduł statystyk serwisu CV-raport. Jest on dostępny tylko dla danego użytkownika, po podaniu prawidłowego hasła.
 11. Na podany adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o pierwszym otwarciu danego dokumentu.
 12. i2D dokłada wszelkich starań, aby żadna ze stron (wysyłający / odbierający dokumenty) nie ponieśli z tytułu wykorzystywania Serwisu jakichkolwiek szkód oraz nie utracili jakichkolwiek korzyści. i2D nie odpowiada za żadne straty, które mogą wynikać z korzystania z usługi CV-raport. Ewentualna odpowiedzialność prawna z tytułu wykorzystywania funkcjonalności Serwisu spoczywa całkowicie na użytkowniku CV-raportu. i2D gwarantuje jednak, że oferowane przez Serwis usługi są zgodne z przepisami polskiego prawa.
 13. i2D zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez jakichkolwiek rekompensat dla użytkowników.